Antwoord op vragen van de leden Van der Staaij, Omtzigt, Voordewind, De Roon, Servaes, Ten Broeke en Van Bommel over het doodvonnis van Asia Bibi

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 506 Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Omtzigt (CDA), Voordewind (ChristenUnie), De Roon (PVV), Servaes (PvdA), Ten Broeke (VVD) en Van Bommel (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het doodvonnis van Asia Bibi (ingezonden 17 oktober 2014). Antwoord van Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 10 november 2014). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat het Hof in Pakistan het doodvon- …