Antwoord op vragen van de leden Vermeij en Jan Vos over het in surseance verkerende staalbedrijf Nedstaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 509 Vragen van de leden Vermeij en Jan Vos (beiden PvdA) aan de Ministers van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het in surseance verkerende staalbedrijf Nedstaal (ingezonden 17 oktober 2014). Antwoord van Minister Kamp (Economische Zaken), mede namens Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ontvangen 10 november 2014). Vraag 1 Hebt u kennisgenomen van het bericht dat het in surseance …