De erkenning van gerechtelijke uitspraken in andere Unie-lidstaten

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z20116 Vragen van het lid Schouw (D66) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de erkenning van gerechtelijke uitspraken in andere Unie-lidstaten (ingezonden 10 november 2014). Vraag 1 Dient volgens u een rechter uit een ander Unieland een eerdere Nederlandse gerechtelijke uitspraak te erkennen waarin de vader een contactverbod met de kinderen wordt opgelegd? Zo nee, waarom niet, onder welke omstandig- heden niet en wat betekent dit voor de eerdere Nederlandse uitspraak? Vraag 2 …