Uitstel beantwoording vragen van het lid Rudmer Heerema over het bericht ‘extra geld voor controleurs natuurgebieden’

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 534 Vragen van het lid Rudmer Heerema (VVD) aan de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht «extra geld voor controleurs natuurgebieden» (ingezonden 17 oktober 2014). Mededeling van Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken (ontvangen 12 november 2014). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht «Extr…