Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over het bericht dat het CBP pleit voor het inhoudelijk analyseren van dataverkeer

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 575 Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht dat het CBP pleit voor het inhoudelijk analyseren van dataverkeer (ingezonden 17 september 2014). Antwoord van Minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 12 november 2014). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014Œ2015, nr. 241 Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «CBP: providers mogen dataverkeer klanten inhoudelij…