Antwoord op vragen van de leden Van Klaveren en Bontes over een anti-joodse mishandeling in Arnhem

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 487 Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een anti-joodse mishandeling in Arnhem (ingezonden 25 september 2014). Antwoord van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie), mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ontvangen 7 november 2014). Zie ook Aanhangsel Handelingen, v…