Antwoord op vragen van het lid Mei Li Vos over het telecombedrijf Pretium en het schriftelijkheidsvereiste

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 494 Vragen van het lid Mei Li Vos (PvdA) aan de Minister van Economische Zaken over Pretium en het schriftelijkheidsvereiste (ingezonden 9 oktober 2014). Antwoord van Minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 7 november 2014). Vraag 1 Bent u op de hoogte van de berichtgeving over de manier waarop het bedrijf Pretium (niet) omgaat met het schriftelijkheidsvereiste bij telefonische verkoop?1 Antwoord 1Ja, ik ben op de …