Antwoord op vragen van het lid Van Klaveren over misbruik van de bijstand

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 593 Vragen van het lid Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over misbruik van de bijstand (ingezonden 3 oktober 2014). Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 18 november 2014) Vraag 1 Bent u bekend met de het bericht «Bijstandstuig: «Klopt. We zijn uitvreters. Nou en»?1 Antwoord 1Ja. Vraag 2 Erkent u dat onze verzorgin…