Het bericht dat mensen met terminale kanker door het UWV worden goedgekeurd voor werk

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z21054 Vragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat mensen met terminale kanker door het UWV worden goedgekeurd voor werk (ingezonden 19 november 2014). Vraag 1 Wat is uw reactie op het bericht «UWV zet werknemer met kanker onder druk», waaruit blijkt dat terminale kankerpatiënten door het UWV (Uitvoe- ringsorgaan Werknemersverzekeringen) worden goedgekeurd voor werk? 1 Vraag 2 Is er betreffende de omgang met de plicht om te werken s…