Het bericht “Koper breekijzer in regio Ede krijgt aandacht politie”

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z21181 Vragen van de leden Marcouch en Oosenbrug (beiden PvdA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Koper breekijzer in regio Ede krijgt aandacht politie» (ingezonden 20 november 2014) Vraag 1 Kent u het bericht «Koper breekijzer in regio Ede krijgt aandacht politie»?1 Vraag 2 Is het waar dat de politie in de regio Ede camerabeelden en verkoopregistra-tiegegevens van bouwmarkten gaat controleren met betrekking tot kopers van specifiek gereedschap? Zo nee, wat is er dan ni…