Uitstel beantwoording vragen van het lid Helder over het bericht dat partijen een sharia schikking hebben bereikt bij de Rechtbank Den Haag

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 661 Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat partijen een sharia schikking hebben bereikt bij de Rechtbank Den Haag (ingezonden 24 oktober 2014). Mededeling van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 19 november 2014). Vraag 1 Kent u het bericht: «Sharia schikking bij Rechtbank Den Haag»? Klopt hetgeen in dit bericht vermeld wordt?1 Vraag 2 Deelt u d…