Antwoord op vragen van de leden De Graaf en Wilders over het bericht ‘ISIS-vlag in beslag genomen’

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 634 Vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «ISIS-vlag in beslag genomen» (ingezonden 29 september 2014). Antwoord van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 19 november 2014). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014Œ2015, nr. 305. Vraag 1 Bent u bekend met het bericht: «ISIS-vlag in beslag genomen»?1 Antwoord 1Ja. Vraag 2…