De doorverkoop van toegangsbewijzen voor concerten

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z21057 Vragen van de leden Monasch en Van Dekken (beiden PvdA) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken over de doorverkoop van toegangsbewijzen voor concerten (ingezonden 19 november 2014). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht: «ESNS baalt van «criminele» tickethandel»?1 Vraag 2 Klopt het dat websites die kaarten doorverkopen ook kaarten aanbieden voor concerten waarvoor de verkoop nog niet eens officieel begonnen is? Zo ja, hoeveel verkopers doen dit en voo…