Het bericht dat TenneT een tracé voor hoogspanningskabels plotseling verlegt

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z21358 Vragen van het lid Veldman (VVD) aan de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat TenneT een tracé voor hoogspanningskabels plotseling verlegt (ingezonden 21 november 2014). Vraag 1 Bent u bekend met de berichten «Nieuwe 380 kV hoogspanningslijn: «Aantasting leefklimaat Oosterhout»» en «Oosterhout blijft zich verzetten tegen hoogspanningstracé 380kV»? 1 2 Vraag 2 Kunt u aangeven hoe het kan dat TenneT zo laat pas conclusies trekt ten aanzien va…