Antwoord op vragen van de leden Voordewind, Gesthuizen, Van Ojik over Textiel/Bangladesh, Compensatie Rana Plaza slachtoffers

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 602 Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Gesthuizen (SP) en Van Ojik (GroenLinks) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over compensatie voor slachtoffers van de ramp bij de kledingfabriek Rana Plaza in Bangladesh (ingezonden 17 oktober 2014). Antwoord van Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) (ontvangen 19 november 2014). Vraag 1 Wat is het resulta…