Antwoord op vragen van het lid Cegerek over een statiegeldproject op een school in Apeldoorn

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 609 Vragen van het lid Cegerek (PvdA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat statiegeldproject op een school wordt tegengewerkt (ingezonden 9 oktober 2014). Antwoord van Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) (ontvangen 19 november 2014). Vraag 1 Bent u op de hoogte van het artikel «Directeur Afvalfonds chanteerde ons om statiegeld»?1 Antwoord 1Ja. Vraag 2 Klopt het dat g…