Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het bericht dat de rechters bij de Raad van State zelden de kant van de vluchteling kiezen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 587 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de rechters bij de Raad van State zelden de kant van de vluchteling kiezen (ingezonden 24 oktober 2014). Antwoord van Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 18 november 2014). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht «Rechters bij de Raad van State kiezen «zelden de kant van de vluchteli…