Antwoord op vragen van het lid Smaling over het bericht dat de Belastingdienst geen btw-voordeel geeft aan bewoners die gezamenlijk zonne-energie willen betrekken

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 589 Vragen van het lid Smaling (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Economische Zaken over het bericht dat de Belastingdienst geen btw-voordeel geeft aan bewoners die gezamenlijk zonne-energie willen betrekken (ingezonden 31 oktober 2014). Antwoord van Staatssecretaris Wiebes (Financiën), mede namens de Minister van Economische Zaken (ontvangen 18 november 2014). Vraag 1 Ben u op de hoogte van…