Antwoord op vragen van de leden De Boer en Aukje De Vries over het bericht over overboord geslagen containers boven Ameland

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 608 Vragen van de leden De Boer en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht over overboord geslagen containers boven Ameland (ingezonden 27 oktober 2014). Antwoord van Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (Infrastructuur en Milieu) (ontvangen 19 november 2014). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving over tien containers die over boord zijn geslagen bov…