Uitstel beantwoording vragen van het lid Leijten over het overlijden van een gehandicapte bewoner bij Cordaan

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 659 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het overlijden van een gehandicapte bewoner bij Cordaan (ingezonden 27 oktober 2014). Mededeling van Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 19 november 2014). Vraag 1 Bent u op de hoogte van het overlijden van M.D. (19 jaar), bewoner van De Werf (Kraandrijverstraat 10) van instelling C…