Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het bericht dat het Vrouw-Moeder-Kind-centrum in het Atrium ziekenhuis in Heerlen er niet komt

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 649 Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het Vrouw-Moeder-Kind-centrum in het Atrium ziekenhuis in Heerlen er niet komt (ingezonden 21 oktober 2014). Antwoord van Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 19 november 2014). Vraag 1, 4 en 6 Wat is uw reactie op het bericht dat het vorig jaar met veel trots aangekon- digde Vro…