Het adviesrapport van Actal over de Voorjaarsrapportage regeldruk

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z20917 Vragen van het lid Agnes Mulder (CDA) aan de Minister van Economische Zaken over het adviesrapport van Actal over de Voorjaarsrapportage regeldruk (ingezonden 18 november 2014). Vraag 1 Kent u het adviesrapport van Actal over de Voorjaarsrapportage regeldruk dat op 5 november 2014 naar de Kamer is gestuurd? Vraag 2 Deelt u de mening van Actal dat de verslaglegging in de Voorjaarsrapportage te weinig solide is omdat het tekortkomingen en onduidelijkheden kent? Welke maatregelen gaat u neme…