Het bericht ‘Pensioenpot gemeenten komt half miljard tekort’

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z20802 Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Pensioenpot gemeenten komt half miljard tekort» (ingezonden 17 november 2014). Vraag 1 Kent u het artikel «Pensioenpot gemeenten komt half miljard tekort»?1 Vraag 2 Is het waar dat uw ministerie het rapport van Deloitte, waarvan in het artikel melding wordt gemaakt, in april 2013 heeft ontvangen? Vraag 3 Als uw ministerie het rapport in 2013 ontving, wat zijn dan de redenen dat…