De fundamentele kritiek die de Europese Rekenkamer geuit heeft op de bni-statistieken, die de aanleiding waren voor een extra betaling van 642 miljoen euro aan de Europese Unie

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z20916 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Ministers van Financiën en van Buitenlandse Zaken over de fundamentele kritiek die de Europese Rekenkamer geuit heeft op de bni-statistieken, die de aanleiding waren voor een extra betaling van 642 miljoen euro aan de Europese Unie (ingezonden 18 november 2014). Vraag 1 Wanneer heeft u kennisgenomen van het rapport «Op weg naar correcte gegevens over het bruto nationaal inkomen (BNI): een meer gestructureerde en gerichte aanpak zou de doeltreffendh…