Antwoord op vragen van het lid Karabulut over de uitzending ‘Altijd wat monitor’ over verdringing van betaald werk door werklozen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 592 Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitzending «Altijd wat monitor» over verdringing van betaald werk door werklozen (ingezonden 2 oktober 2014). Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 18 november 2014) Vraag 1, 2, 3 en 4 Wat is uw reactie op de uitzending van «Altijd wat monitor» over de verdringing van …