Antwoord op vragen van de leden Kooiman en Oskam over het bericht dat de rechtbank Utrecht niet goed beveiligd is

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 565 Vragen van de leden Kooiman (SP) en Oskam (CDA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de rechtbank Utrecht niet goed beveiligd is (ingezonden 9 oktober 2014). Antwoord van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 17 november 2014). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014Œ2015, nr. 446. Vraag 1, 6 en 7 Wat is uw reactie op het bericht dat er nepwapens de rechtbank Utr…