De app Helpling voor de schoonmaakmarkt

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z20785 Vragen van leden Kerstens en Vermeij (beiden PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de app Helpling voor de schoonmaakmarkt (ingezonden 17 november 2014). Vraag 1 Bent u bekend met de app van het bedrijf Helpling, die particulieren koppelt aan een schoonmaker?1 Vraag 2 Kunt u aangeven in hoeverre de werkwijze van Helpling daadwerkelijk valt binnen de Regeling Dienstverlening aan Huis, zoals het bedrijf op zijn website stelt? Vraag 3 Als de werkwijze van Helpling b…