De geheime malware die aangetroffen is binnen de systemen van de Europese Unie en bedrijven in Europese lidstaten

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z21838 Vragen van de leden Schouw en Verhoeven (beiden D66) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over de geheime malware die aangetroffen is binnen de systemen van de Europese Unie en bedrijven in Europese lidstaten (ingezonden 27 november 2014). Vraag 1 Kent u de berichten «Secret malware in European Union attack linked to U.S. and British intelligence»1 en «Researchers uncover government spy tool used to hack telecoms and Belgian Cryptogr…