Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Sjoerdsma over MH17 (opnieuw en nu met nagezonden bijlagen)

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 671 Vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Sjoerdsma (D66) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over MH17 (ingezonden 24 oktober 2014). Antwoord van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie), Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) en Minister Hennis Œ Plasschaert (Defensie), mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (ontvangen 26 november 2014) Vraag 1 Herinnert u zich…