Antwoord op vragen van het lid Beertema over het bericht dat de omstreden wetenschapper Diederik Stapel, die in 2011 werd geschorst voor grootschalige wetenschapsfraude, weer werkt als docent bij Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 665 Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de omstreden wetenschapper Diederik Stapel, die in 2011 werd geschorst voor grootschalige wetenschapsfraude, weer werkt als docent bij Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg (ingezonden 3 oktober 2014). Antwoord van Minister Bussenmaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (ontvangen 26 november 2014)…