Het verdeelmodel Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z21840 Vragen van het lid Siderius (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het verdeelmodel Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning) (ingezonden 27 november 2014). Vraag 1 Met welke reden weigert u de tarieven van de nieuwe Wmo-taken die zorgkantoren en zorgaanbieders hanteren voor dagbesteding en begeleiding in de verschillende regioTMs, openbaar te maken? Kunt u uw antwoord toelichten? Vraag 2 Bent u bereid zo spoedig mogelijk de tarieven voor dagbesteding …