Het bericht 'Meisje gebeten door pitbull, baasje loopt door'

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z21842 Vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Meisje gebeten door pitbull, baasje loopt door» (ingezonden 27 november 2014). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht «Meisje gebeten door pitbull, baasje loopt door»?1 Vraag 2 Klopt het dat de politie in deze zaak heeft aangegeven niet op zoek te gaan naar de dader? Vraag 3 Hoe beoordeelt u deze beslissing, gelet ook de mogelijke toepassing van artikel 425, tweede lid, van het Wetb…