Uitstel beantwoording vragen van het lid Thieme over het bericht dat Nederland door Rusland als grote illegale vleessmokkelaar wordt genoemd

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 696 Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht dat Nederland door Rusland als grote illegale vleessmokkelaar wordt genoemd. (ingezonden 6 november 2014). Mededeling van Staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) (ontvangen 27 november 2014) Vraag 1 Kent u het bericht «Pork from EU disguised as mushrooms, bubble gum busted by Russia»?1 Vraag 2 Kunt u de berichten uit…