Antwoord op vragen van het lid Vermeij over “de pensioenuitkering en afkoop klein pensioen op verjaardag”

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 693 Vragen van het lid Vermeij (PvdA) aan de Staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de pensioenuitkering en afkoop klein pensioen op verjaardag (ingezonden 10 september 2014). Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), mede namens de Staatssecretaris van Financiën (ontvangen 26 november 2014) Vraag 1 Klopt het dat de fiscus per 1 januari 2015 eist…