De toenemende overlast van ratten

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z21693 Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de toenemende overlast van ratten (ingezonden 26 november 2014). Vraag 1 Kent u het bericht «Overlast van ratten neemt toe»?1 Vraag 2 Kent u het rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat concludeert dat stedelijke gebieden in toenemende mate te kampen hebben met ongedierte en met door ongedierte overgedragen ziekten? Klopt het dat het Kenniscentrum Dierplagen krijgt steeds meer meldingen…