Antwoord op vragen van het lid Karabulut over het bericht dat mensen moeten solliciteren op een huurwoning

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 675 Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht dat mensen moeten solliciteren op een huurwoning. (ingezonden 14 november 2014). Antwoord van Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) (ontvangen 25 november 2014) Vraag 1 Bent u bekend met de motie van Leefbaar Capelle, VVD, D66 en fractie Saritas, en de reportage op Omroep Max?1 2 Antwoord 1Ja. Vraag 2 en 3 Vindt u het wenseli…