De berichtgeving “Nederland verzette zich tegen OESO aanpak belastingontwijking”

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z21582 Vragen van de leden Klaver (GroenLinks) en Merkies (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over de berichtgeving «Nederland verzette zich tegen OESO-aanpak belastingontwijking» (ingezonden 25 november 2014). Vraag 1 Deelt u de opvatting van de OESO dat te ruime fiscale regelingen voor «innovatieve» bedrijven moeten worden ingeperkt, omdat zij belastingontwij- king mogelijk maken?1 Vraag 2 Klopt het dat een bedrijf dat zijn speur- en ontwikkelingswerk in een ander land laat doen dan Ne…