Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Toorenburg over de dood van de 17-jarige Juliette uit Geldrop

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 678 Vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de dood van de 17-jarige Juliette uit Geldrop (ingezonden 30 oktober 2014). Mededeling van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 25 november 2014) Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht «Geldropse Juliette deed onlangs aangifte tegen ex-vriend uit Heeze»?1 Vraag 2 Herinnert u zich de dood van de Zweede Sag…