Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen Segers en Berndsen-Jansen over de ontnemingsschikking met Cees H. en het bericht ‘Teeven weer in opspraak’

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 679 Vragen van de leden Van Nispen (SP), Segers (ChristenUnie) en Berndsen-Jansen (D66) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de ontnemingsschikking met Cees H. en het bericht «Teeven weer in opspraak» (ingezonden 30 oktober 2014). Mededeling van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 25 november 2014) Vraag 1 Erkent u dat een bewindspersoon nimmer te stellig kan en mag zijn over feiten uit dos…