Antwoord op vragen van de leden Marcouch en Kuiken over de integratie van vluchtelingen naar aanleiding van de Integratiebarometer van Vluchtelingenwerk

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 663 Vragen van de leden Marcouch en Kuiken (beiden PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de integratie van vluchtelingen naar aanleiding van de Integratiebarometer van Vluchtelingenwerk (ingezonden 4 november 2014). Antwoord van Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (ontva…