Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zeventig banen moet schrappen om de bezuinigingen te halen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 664 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zeventig banen moet schrappen om de bezuinigingen te halen (ingezonden 7 november 2014). Antwoord van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 24 november 2014). Vraag 1 Wat is uw reactie op het bericht dat het NFI 70 banen moet schrappen teneinde 6 miljoen euro a…