Uitstel beantwoording vragen van het lid Dik-Faber over financiering van de nieuwe tropenopleiding

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 656 Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over financiering van de nieuwe tropenopleiding (ingezonden 30 oktober 2014). Mededeling van Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 24 november 2014) Vraag 1 Kent u het bericht «Tropenarts worden? Zelf betalen!»? 1 Vraag 2 Wat is volgens u het belang van de nieuwe tropenopleiding, Internationa…