Uitstel beantwoording vragen van het lid Verhoeven over het bericht dat de G20 landen dicht bij een deal zijn om de ‘Patent Box’ af te schaffen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 690 Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht dat de G20 landen dicht bij een deal zijn om de «Patent Box» af te schaffen (ingezonden 31 oktober 2014). Mededeling van Minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 25 november 2014) Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Germany, Britain expect patent box deal at G20 meeting»?1 Vraag 2 Klopt het dat de G20 landen dicht bij ee…