Het bericht "melkvee heeft geen negatief effect op natuur"

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z21580 Vragen van het lid Geurts (CDA) aan de Staatssecretarissen van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu over het bericht «melkvee heeft geen negatief effect op natuur» (ingezonden 25 november 2014). Vraag 1 Bent u bekend met het artikel in V-focus «Melkvee heeft geen negatief effect op natuur»?1 Vraag 2 Onderschrijft u de conclusie gesteld in het artikel van V-focus: «Ook Wagenin- gen UR heeft dergelijk onderzoek op beperkte schaal uitgevoerd in het Dwingelderveld. Uit deze veldo…