Het bericht dat therapie de kans op zelfdoding verkleint

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z21578 Vragen van de leden Voordewind en Dik-Faber (beiden ChristenUnie) aan de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht dat therapie de kans op zelfdoding verkleint (ingezonden 25 november 2014). Vraag 1 Kent u het bericht «Therapie verkleint kans op zelfdoding»?1 Vraag 2 Wat is uw reactie op het Deense onderzoek naar gesprekstherapie ter voorkoming van suïcide? Vraag 3 Deelt u de mening dat het van belang is om in Nederland naar dit Deense model te kijken en te bezien op…