Antwoord op vragen van de leden Van Laar en Mohandis over het verbod voor studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) om voor stage of studie af te reizen naar Afrika

Datum 28 november 2014 Betref Beantwoording vragen van de leden Van Laar en t Mohandis over het verbod van de HvA om voor stage of studie af te reizen naar Afrika De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinancieri ng Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverhei d.nl Onze referentie 694952 Uw referentie 2014Z19912 Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Van Laar en Mohandis over het verbod van de HvA om voor stage of studie af te reizen naar Afrika. De vragen werden toegezonden met …