Antwoord op vragen van de leden Bontes en Van Klaveren over het bericht dat de Duitse ambassadeur aanstaande zondag ook Duitse SS’ers wil herdenken

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 707 Vragen van de leden Bontes en Van Klaveren (Beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat de Duitse ambassadeur aanstaande zondag ook Duitse SSTMers wil herdenken (ingezonden 14 november 2014). Antwoord van Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 1 december 2014) Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Duitse ambassadeur herdenkt ook SSTMers in Nederland»?1 An…