De renteverhogingen door banken

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z22031 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over de renteverhogingen door banken (ingezonden 1 december 2014). Vraag 1 Bent u bekend met de voorwaarden die kredietverleners hanteren met betrekking tot consumptief krediet, hypothecair krediet en bedrijfskredieten? Vraag 2 Wat vindt u ervan dat kredietverleners geen limiteringen hebben opgenomen in hun productvoorwaarden ten aanzien van renteverhogingen? Vraag 3 Zouden renteverhogingen zoveel mogelijk moeten worden voor…