De toespraak van de Britse premier Cameron en de berichtgeving ‘Cameron presenteert strengere regels voor EU-migranten'

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z22032 Vragen van het lid Azmani (VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de toespraak van de Britse premier Cameron en de berichtgeving «Cameron presenteert strengere regels voor EU-migranten» (ingezonden 1 december 2014). Vraag 1 Bent u bekend met de inhoud van de toespraak1 die de Britse premier Cameron heeft gegeven op 28 november 2014 en het bericht «Cameron presenteert strengere regels voor EU-migranten»?2 Vraag 2 Zo ja, hoe waardeert u de bijdrage van de Britse prem…