Nevenfuncties van hoogleraren

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z22030 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over nevenfuncties van hoogleraren (ingezonden 1 december 2014). Vraag 1 Wat is uw oordeel over het bericht «Ondernemende professoren», over de nauwe banden tussen hoogleraren en hun (commerciële) geldschieters?1 Vraag 2 Hoe oordeelt u over het feit dat ruim 80% van de hoogleraren één of meerdere (commerciële) nevenactiviteiten heeft? Deelt u de mening dat de onafhankelijkheid van deze hoogler…